Forside

Vandværket ligger på Søllestedgårdsvej 12

4920 Søllested

 

Husk at se til din måler ved Årsskiftet

Måleraflæsning er forretaget pr. 31-12-16,

Afregninger udsendes ultimum februar og skal betales Den 06-03-17,

Hårhedsgrad på vandet er 21,

Husk at se efter utætheder i din målerbrønd-----------

Bestyrelsen vegne

Formand Poul Erik Rasmussen

Referat fra ordinær Generalforsamling

25. Marts 2015

Regnskab 2015

 

Regnskab 1. 2014

Regnskab 2. 2014