Forside

Vandværket ligger på Søllestedgårdsvej 12

4920 Søllested

Husk at se til din måler hver måned--

Hårhedsgrad på vandet er 21,

Husk at se efter utætheder i din målerbrønd

Vi læser din vandmåler af pr. 31-12-17

Nye vandprøver viser at vi stadig kan levere

rent drikkevand til vor forbrugere.

Bestyrelsen vegne

Formand Poul Erik Rasmussen

Referat fra ordinær Generalforsamling

25. Marts 2015

Regnskab 2015

 

Regnskab 1. 2014

Regnskab 2016

 

Regnskab 2. 2014