Søllested Vandforsyning

GalleriGrander/Kalk knuser


Ny Boring i Skoven


Udpumpningsanlæg


Filteranlæg


Søllested Vandværk


Råvandsstation med måler


Hus over 3 boringer


Her kommer råvandet ind i tanke


Digitale målere til rentvand

Dit Vandværk

 

Du finder vandærket på

Søllestedgårdsvej 12
4920 Søllested

 

Kontakt dit vandværk

Formand

Poul Erik Rasmussen

Tlf. 22161439

Info@soellested-vandvaerk.dk