Søllested Vandforsyning

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1550943 2020-01-06 08:25:00 Køkken
Toldbodvej 1
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80774624 Køkken


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 22 grader <1,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Dit Vandværk

 

Du finder vandærket på

Søllestedgårdsvej 12
4920 Søllested

 

Kontakt dit vandværk

Formand

Poul Erik Rasmussen

Tlf. 22161439

Info@soellested-vandvaerk.dk

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies