Sllested Vandforsyning

Vandprve analyse:

Prveid: Prvedato: Prveudtagningssted: Forml: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemrkning:

1606713 2020-04-17 09:35:00 udendrshane
Troelsebyvej 47
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe A+B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80716975 udendrshane


Stof: Mngde: Min.: Max.: Mlegrnse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium 0,010 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

Carbon, organisk, NVOC 0,560 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Chlorid 120,000 mg/l 250,000 1,000 SM 17 udg. 4500

Farvetal-Pt 2,200 mg Pt/l 5,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 0,530 mg/l 1,500 0,050 SM 17 udg. 4500

Jern <0,010 mg/l 0,100 0,010 ICP-AES, SM3120

Mangan <0,002 mg/l 0,020 0,002 DS/ISO 17294-2

Natrium 66,000 mg/l 175,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Nitrat 2,000 mg/l 50,000 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit <0,001 mg/l 0,010 0,001 SM 17 udg. 4500

Sulfat 67,000 mg/l 250,000 0,500 SM 17 udg. 4500

Turbiditet 0,080 FTU 0,300 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader 5,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening:

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,1-trichlorethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,2-Trichlorethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1-Dichlorethylen <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,2-Dichlorethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Acrylamid <0,050 g/l 0,100 0,050 LC/MS/MS

Benz(b)fluoranthen <0,005 g/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,005 g/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(k)fluoranthen <0,005 g/l 0,100 0,005 GC/MS

Benzen <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Benzo(a)pyren <0,003 g/l 0,010 0,003 GC/MS

Chloroform <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Dichlormethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Fluoranthen <0,005 g/l 0,100 0,005 GC/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,005 g/l 0,100 0,005 GC/MS

Tetrachlorethylen <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlorethylen <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Vinylchlorid <0,020 g/l 0,300 0,020 GC/MS, Purge and trap


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslgtede stoffer:

1,2,4-Triazol <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

AMPA <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Aldrin <0,010 g/l 0,030 0,010 GC/MS

Atrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, desethyl- <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, desisopropyl- <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, hydroxy- <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon 0,066 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 g/l 0,100 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dieldrin <0,010 g/l 0,030 0,010 GC/MS

Dimethachlor ESA <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Diuron <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Heptachlor <0,010 g/l 0,030 0,010 GC/MS

Heptachlorepoxid <0,010 g/l 0,030 0,010 GC/MS

Hexazinon <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

MCPA <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl-M <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid (DMS) <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Propachlor ESA <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy- <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 97,000 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 10,300 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,900 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer:

Aluminium 1,900 g/l 0,200 DS/ISO 17294-2

Antimon <0,200 g/l 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 1,600 g/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,110 g/l 0,025 DS/ISO 17294-2

Bor 110,000 g/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Cadmium 0,004 g/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,030 g/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Cyanid, total <1,000 g/l 1,000 DS/EN ISO 14403

Kobber 2,800 g/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobolt (Co) 0,053 g/l 0,040 DS/ISO 17294-2

Kvikslv <0,002 g/l 0,002 Atomfluorescens

Nikkel 0,270 g/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Selen <0,050 g/l 0,050 DS/ISO 17294-2

Zink 42,000 g/l 0,300 DS/ISO 17294-2


:

1H,1H,2H,2H- Perfluoroctansulfonsyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

2,4-Dichlorphenol <0,010 g/l 0,100 0,010 GC/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 g/l 0,100 0,010 GC/MS

CGA 108906 <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Epichlorhydrin <0,050 g/l 0,100 0,050 GC/MS, Purge and trap

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Pentachlorphenol <0,010 g/l 0,010 0,010 GC/MS

Perfluorbutansulfonsyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,001 g/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,001 g/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,001 g/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,001 g/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,001 g/l 0,000 DIN 38407-42


Dit Vandværk

 

Du finder vandærket på

Søllestedgårdsvej 12
4920 Søllested

 

Kontakt dit vandværk

Formand

Poul Erik Rasmussen

Tlf. 22161439

Info@soellested-vandvaerk.dk

 

Vi bruger cookies - Accepter - Ls mere om cookies