Søllested Vandforsyning

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1658032 2020-06-24 09:00:00 Afgang vandværk
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80781310 Afgang vandværk


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium 0,013 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Calcium 110,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Dihydrogensulfid <0,020 mg/l 0,020 DS 278

Ikke flygtigt organisk kulstof 2,000 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Jern <0,010 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Magnesium 21,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Methan <0,005 mg/l 0,005 GC, FID

Nitrat 2,200 mg/l 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit 0,003 mg/l 0,001 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold 8,000 mg/l 0,100 DS/EN 5814


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader 6,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer:

Desphenyl chloridazon 0,091 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre:

Hårdhed, total 20,000 grader dH 0,100 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 97,000 mS/m 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 10,500 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,400 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer:

Arsen 1,700 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,440 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2


Dit Vandværk

 

Du finder vandærket på

Søllestedgårdsvej 12
4920 Søllested

 

Kontakt dit vandværk

Formand

Poul Erik Rasmussen

Tlf. 22161439

Info@soellested-vandvaerk.dk