Søllested Vandforsyning

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1863203 2021-03-22 08:25:00 Afgang vandværk
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2019-80796755 Afgang vandværk


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium 0,012 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Calcium 120,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Dihydrogensulfid <0,020 mg/l 0,020 DS 278

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,800 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Jern 0,012 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Magnesium 22,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Methan <0,005 mg/l 0,005 GC, FID

Nitrat 2,000 mg/l 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold 7,400 mg/l 0,100 DS/EN 5814


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader 14,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer:

Desphenyl chloridazon 0,100 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre:

Hårdhed, total 22,000 grader dH 0,100 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 97,000 mS/m 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 9,300 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,400 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer:

Arsen 1,700 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel 1,300 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2


Dit Vandværk

 

Du finder vandærket på

Søllestedgårdsvej 12
4920 Søllested

 

Kontakt dit vandværk

Formand

Poul Erik Rasmussen

Tlf. 22161439

Info@soellested-vandvaerk.dk