Søllested Vandforsyning

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1926062 2021-06-28 10:55:00 Værksted
Ryde Møllevej 4
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-80916448 Værksted


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Nitrit <0,001 mg/l 0,010 0,001 SM 17 udg. 4500


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader <1,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Uorganiske sporstoffer:

Aluminium 2,000 µg/l 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 2,400 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,730 µg/l 0,025 DS/ISO 17294-2

Cadmium 0,007 µg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Chrom 0,037 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobber 15,000 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,110 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Zink 210,000 µg/l 0,300 DS/ISO 17294-2


Dit Vandværk

 

Du finder vandærket på

Søllestedgårdsvej 12
4920 Søllested

 

Kontakt dit vandværk

Formand

Poul Erik Rasmussen

Tlf. 22161439

Info@soellested-vandvaerk.dk