Søllested Vandforsyning

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1970061 2022-01-19 09:15:00 Køkken
Troelsebyvej 47
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81026456


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Farvetal-Pt 2,900 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern <0,010 mg/l 0,200 0,010 ICP-AES, SM3120

Turbiditet 0,120 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Kimtal ved 22 grader 13,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 96,000 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 7,300 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,400 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Dit Vandværk

 

Du finder vandærket på

Søllestedgårdsvej 12
4920 Søllested

 

Kontakt dit vandværk

Formand

Poul Erik Rasmussen

Tlf. 22161439

Info@soellested-vandvaerk.dk