Søllested Vandforsyning

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1975000 2022-02-22 09:00:00 Afgang vandværk
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81061347


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer:

Desphenyl chloridazon 0,110 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Dit Vandværk

 

Du finder vandærket på

Søllestedgårdsvej 12
4920 Søllested

 

Kontakt dit vandværk

Formand

Poul Erik Rasmussen

Tlf. 22161439

Info@soellested-vandvaerk.dk