Søllested Vandforsyning

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2073979 2023-01-13 09:40:00 Søllested Vandforsyning - Ledningsnet
Gurrebyvej 9
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81175480


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Nitrit 0,001 mg/l 0,010 0,001 ISO 15923-1


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader 1,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Uorganiske sporstoffer:

Aluminium 0,990 µg/l 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 1,500 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,460 µg/l 0,025 DS/ISO 17294-2

Cadmium 0,004 µg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,030 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobber 12,000 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,110 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Zink 20,000 µg/l 0,300 DS/ISO 17294-2


Dit Vandværk

 

Du finder vandærket på

Søllestedgårdsvej 12
4920 Søllested

 

Kontakt dit vandværk

Formand

Poul Erik Rasmussen

Tlf. 22161439

Info@soellested-vandvaerk.dk