Søllested Vandforsyning

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2075657 2023-01-30 08:35:00 Søllested Vandforsyning - O3 Gurrebyvej 9
Gurrebyvej 9
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Ikke oplyst Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81226076


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ikke flygtigt organisk kulstof 2,000 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484:1997


Dit Vandværk

 

Du finder vandærket på

Søllestedgårdsvej 12
4920 Søllested

 

Kontakt dit vandværk

Formand

Poul Erik Rasmussen

Tlf. 22161439

Info@soellested-vandvaerk.dk